Over ons

Wie zijn we

Stichting Generasi Baru, wat in het Nederlands de nieuwe generatie betekent, maakt al sinds 2008 deel uit van de Utrechtse samenleving. Een groep Indonesische mensen die hier studeren en ook werken op verschillende vakgebieden. Binnen de gemeenschap groeide dan ook de behoefte aan een ontmoetingsplek, iets wat binnen het leven van een moslim onmisbaar is. Met dit besef werd men geconfronteerd met het feit dat de voorzieningen voor moslims in Nederland niet toereikend waren. Zo ontstonden in veel gemeentes in Nederland veel initiatieven van moslims om bij elkaar te komen voor het gezamenlijke gebed, gezelschap en culturele activiteiten. Uit een van deze initiatieven van een groep Utrechter van Indonesische afkomst is Stichting Generasi Baru ontstaan. 

In het begin hield de SGB verschillende activiteiten in gehuurde ruimtes of gymzalen en waren van de ene plaats naar de andere plaats gegaan. 

En in 2009 werd een tijdelijk kantoorpand (60 m2) aan Maria van Hongarijedreef 58 Overvecht gehuurd en wat gerenoveerd tot een Indonesisch Cultureel Centrum. Na een jaar moesten wij dit pand verlaten omdat het gebouw gesloopt moest worden voor een nieuw gebouw. Hierna zijn we verhuisd naar een nieuw pand (ca. 150 m2) in de Bazelstraat 31 in Zuilen die iets groter is dan het oude pand. Door de jaren heen heeft Stichting Generasi Baru een grote aantrekkingskracht gekend binnen de Indonesische gemeenschap in Utrecht en omgeving. Door de snelle groei van het aantal leden en de toename van vaste bezoekers ontstond er steeds meer behoefte aan uitbreiding om aan de vraag aan activiteiten van de achterban te kunnen voldoen. Het huidige pand kon niet in de behoefte voorzien aan educatieve, sociaal-culturele, religieuze en maatschappelijke activiteiten. Ook de gebedsruimte werd veel te klein om het aantal bezoekers te kunnen herbergen voor het gezamenlijke gebed en de parkeergelegenheid was zeer beperkt. Vanaf 2015 lanceerden we een inzamelingsproject om een permanente ruimte te kunnen kopen die aan de behoefte van onze achterban kan voldoen.

Visie & Doelstelling

De activiteiten van Stichting Generasi Baru hebben tot doel om voor de achterban van de stichting, maar ook meer in het algemeen voor de Indonesische moslimgemeenschap, de integratie en participatie in de maatschappij te bevorderen middels het organiseren van educatieve, sociaal culturele, sportieve, maatschappelijke en religieuze activiteiten. Stichting Generasi Baru doet haar activiteiten vanuit een op de islam geïnspireerde maatschappelijke verantwoordelijkheid die op verschillende terreinen tot uitdrukking komt. Bij alle activiteiten staat het actieve burgerschap van de achterban in de Nederlandse samenleving centraal. De stichting wil graag investeren in samenwerking op lokaal niveau, met de wijkbewoners en sociaal-maatschappelijke instellingen. Hierdoor zullen alle betrokken partners op eigen wijze kunnen bijdragen aan het algemeen belang (leefbaarheid, wederzijdse respect en begrip voor elkaar in de wijk/stad).

Stichting Generasi Baru streeft ernaar om de problemen tussen individuen en bevolkingsgroepen te overbruggen om zo een bijdrage te kunnen leveren aan een samenleving in harmonie, saamhorigheid en wederzijdse respect tussen verschillende bevolkingsgroepen en religies. Stichting Generasi Baru hoopt hiermee een ideale maatschappelijke rol te kunnen vervullen en een breed en gemengd publiek uit Utrecht en omstreken te kunnen bereiken.

Bestuur

Het bestuur van Stichting Generasi Baru bestaat uit een voorzitter, vice voorzitter I en vice voorzitter II, secretaris, en penningmeester. De bestuursleden worden op voordracht van een vertrouwenscommissie gekozen. De vicevoorzitter, de secretaris en de penningmeester worden vanuit het bestuur benoemd. Het bestuur is belast met het dagelijks bestuur van de stichting. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het functioneren van de stichting en het financieel beheer. Het bestuur vergadert maandelijks.

Eens per jaar wordt er een algemene ledenvergadering gehouden. De gehouden of te houden activiteiten en het financieel verslag worden dan aan de leden gepresenteerd. Het vervullen van deze bestuursfuncties betekent veel opoffering van de vrije tijd. Desondanks is de motivatie en voldoening zeer hoog. Dit mede doordat de moslims het als een verplichting zien vanuit het geloof om bij te dragen aan het welzijn van de maatschappij. Alle bestuursleden functioneren op vrijwillige basis zonder financiële tegenprestatie.

Bestuurssamenstelling:

Voorzitter : Supardi Hasanuddin

Vicevoorzitter I : Raymon Ferdiansyah

Vice voorzitter II. : Gustiandi

Penningmeester : Fitri Sunandar

Secretaris : M. Rihan Handaulah

Beloningsbeleid

Bestuursleden

De bestuurders, commissieleden en vrijwilligers verrichten hun taken op vrijwillige basis. De vrijwilliger kan in aanmerking komen voor een vrijwilligersvergoeding.

Overige vrijwilligers

Het bestuur kan aan de vrijwilligers van Indonesisch Cultureel Centrum Utrecht (ICCU) vergoedingen toekennen, voor zover deze redelijk zijn ten opzichte van de verrichte werkzaamheden.

Beleidsplan

“Download het beleidsplan van SGB-Utrecht”

Financiële verantwoording

In onderstaande overzichten treft u de financiële overzichten voor de jaren 2021 t/m 2022:

  • Financiële verantwoording 2022 (download)
  • Financiële verantwoording 2021 (download)
nl_NL