Visie & Doelstelling

De activiteiten van Stichting Generasi Baru hebben tot doel om voor de achterban van de stichting, maar ook meer in het algemeen voor de Indonesische moslimgemeenschap, de integratie en participatie in de maatschappij te bevorderen middels het organiseren van educatieve, sociaal culturele, sportieve, maatschappelijke en religieuze activiteiten. Stichting Generasi Baru doet haar activiteiten vanuit een op de islam geïnspireerde maatschappelijke verantwoordelijkheid die op verschillende terreinen tot uitdrukking komt. Bij alle activiteiten staat het actieve burgerschap van de achterban in de Nederlandse samenleving centraal. De stichting wil graag investeren in samenwerking op lokaal niveau, met de wijkbewoners en sociaal-maatschappelijke instellingen. Hierdoor zullen alle betrokken partners op eigen wijze kunnen bijdragen aan het algemeen belang (leefbaarheid, wederzijdse respect en begrip voor elkaar in de wijk/stad).

Stichting Generasi Baru streeft ernaar om de problemen tussen individuen en bevolkingsgroepen te overbruggen om zo een bijdrage te kunnen leveren aan een samenleving in harmonie, saamhorigheid en wederzijdse respect tussen verschillende bevolkingsgroepen en religies. Stichting Generasi Baru hoopt hiermee een ideale maatschappelijke rol te kunnen vervullen en een breed en gemengd publiek uit Utrecht en omstreken te kunnen bereiken.

nl_NL